EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kde se mládež může nejúčinněji učit

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Kde se mládež může nejúčinněji učit

Bůh nám posílá varování za varováním, že naše školy, vydavatelství a sanatoria mají být zřízena mimo města, na místech, kde mládeži je zajištěna co nejúčinnější výuka o tom, co je pravda. Ať se nikdo nepokouší používat svědectví k tomu, aby ospravedlnil zřizování rozsáhlé agendy ve městech. Nezatemňujte světlo, které je vám k této věci dáno.

Povstanou lidé mluvící převrácené věci, aby mařili právě to jednání, ke kterému jsou vedeni služebníci svým Pánem. Je vsak Čas, aby muži a ženy přešli od příčiny k důsledku. Je příliš pozdě, příliš pozdě na zřizování velkých projektů ve městech, příliš pozdě na to povolávat mladé muže a ženy z venkova do mest. Vyvstávají tam takové podmínky, že pro ty, kteří sdílejí naši víru, je velmi obtížné ve městech zůstávat. Je tedy velkou chybou investovat peníze do projektů ve městech. - MS 76, 1905

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy