EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST V. - Příprava na pronásledování (nedělní zákon) - Těžká doba před námi

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST V. - Příprava na pronásledování (nedělní zákon) - Těžká doba před námi

Nemáme se usazovat tam, kde budeme nuceni k blízkým vztahům s těmi, kteří nectí Boha. …. Brzy mají přijít těžkosti v otázkách svěcení neděle …

Ta strana, která prosazuje neděli, zesiluje svá falešná tvrzení, a to bude znamenat útlak pro ty, kteří se rozhodli zachovávat Sobotu Páně. Máme se zabydlet na takových místech, kde budeme moci zachovávat sobotní přikázání v jeho plnosti. „Šest dní pracovati budeš," praví Pán, „a dělati všeliké dílo své; ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla." A my musíme být velmi opatrní, abychom nebydleli tam, kde by pro nás samotné i pro naše děti bylo těžké zachovávat Sobotu.

Můžeme-li si z prozřetelnosti Boží opatřit bydlení mimo města, je to proto, že nás k tomu vybízí Pán. Před námi je těžká doba. - MS 99, 1908

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy