EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zvláštní shromáždění pro žáky koleje

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Zvláštní shromáždění pro žáky koleje

Blížil se konec školního roku v koleji v Battle Creek. Měla jsem velké starosti o žáky, z nichž mnozí nebyli obráceni anebo odešli od Boha. Pracovala jsem týden, pořádala pro ně shromáždění každý večer i v sobotu a v neděli. Mé srdce bylo potěšeno, když jsem viděla místnost skoro naplněnou žáky naší školy. Pokoušela jsem se vštípit jim, že čistý, modlitební život jim nezabrání osvojit si důkladnou znalost věd, ale že odstraní mnoho překážek v získávání znalostí. Spojením se se Spasitelem budou přivedeni do školy Kristovy a budou-li v této škole pilnými žáky, budou z jejich středu vymýceny vášně a nemravnost. Jejich potlačením se znalosti rozmnoží.

Naše škola musí z vychovatelského hlediska zaujmout vyšší stanovisko než některé jiné vzdělávací ústavy. Musíme mládeži ukázat ušlechtilejší názory, cíle a účel života, vychovávat je k získání správných znalostí o lidských povinnostech a věčných zájmech. Velkým účelem založení naší koleje bylo dát správné názory a ukázat soulad mezi vědou a náboženstvím bible.

Pán mě posiloval a žehnal snahy vynaložené pro mládež. Velký počet jich přišel kupředu, abychom se za ně modlili. Někteří z nich ztratili nedostatkem bdělosti a modlitby svou víru a jistotu svého přijetí u Boha. Mnozí dosvědčili, že obdrželi požehnání Boží a udělali tento krok. Výsledkem těchto shromáždění bylo, že se jich přihlásil značný počet ke křtu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy