EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Shromáždění ve prospěch střídmosti

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Shromáždění ve prospěch střídmosti

Má práce v Battle Creek však ještě nebyla ukončena. Žádali nás vážně, abychom se zúčastnili velkého shromáždění ve prospěch střídmosti, velmi chvályhodného pokusu, který právě tenkrát učinila větší část obyvatel v Battle Creek. Toto hnutí zahrnovalo Battlecreekský reformní klub s šesti sty členy a Křesťanský spolek střídmých žen s dvěma sty šedesáti členy. Bůh, Kristus, Duch svatý a bible byly pro tyto pracovníky známé pojmy. Vykonali již mnoho dobrého a činnost pracovníků, systém, podle něhož pracovali a duch jejich shromáždění slibovali ještě mnoho dobrého v budoucnosti.

Návštěva velkého zvěřince Barnum v tomto městě 28. června dala ženám Křesťanského spolku střídmých žen příležitost prospět myšlence střídmosti zřízením obrovské restaurace střídmosti, aby se postaraly o velké masy lidí, které přijely z venkova shlédnout zvěřinec a tak zabránily jejich návštěvě výčepů a stánků s lihovinami, kde lidé byli vystaveni pokušení. K této příležitosti jim byl nabídnut obrovský stan, který se používal ke stanovým shromážděním, v němž mohlo být ubytováno asi 5000 lidí. Pod tímto ohromným stanem bylo postaveno 15 nebo 20 stolů pro obsluhu hostů. Na pozvání jsem mluvila ve stanu v neděli večer 1. července o křesťanské střídmosti k více než 5000 lidí.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy