EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zvláštní příležitosti na jihu

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Zvláštní příležitosti na jihu

Na své cestě na generální konferenci v roce 19801 sestra Whiteová využila příležitosti cestovat jižními státy a mluvila slova povzbuzení a poučení k tamějším pracovníkům. Ve Vicksburgu přišla do přímého styku s dílem pro černošské obyvatelstvo, vedeným z tohoto střediska. V Nashville se sešla s větší skupinou pracovníků, kteří studovali potřeby díla v jižních státech a zakládali jeho rozličná odvětví.

List Gospel Herald, který byl dříve tištěn v Battle Creek, byl přeložen do Nashville a byly zváženy přednosti tisknout v Nashville traktáty a knihy pro jižní země. Sestra Whiteová o tom svědčila:

„ V provozu tohoto díla se budou otevírat mnohá odvětví. Je mnoho práce na jihu. Aby tato práce mohla být udělána, musí mít pracovníci vhodnou literaturu - knihy, jenž svědčí o pravdě prostou řečí a jsou bohatě ilustrovány. Tento druh literatury se ukáže nejpůsobivějším prostředkem ke stálému připomínání pravdy lidem. Kázání skončilo a brzy se zapomene, kniha však zůstává.“ (RH 28. 5. 190144, p. 11)

Ve zprávách napsaných o několik měsíců později o nutnosti moudrého plánu ve vedení nakladatelství na jihu, bylo jasně poukázáno na to, že bratři stojící na odpovědných místech v poli, naleznou bohaté požehnání v přípravě a vydávání literatury, který by byla vhodná pro zvláštní potřeby různých tříd, bydlících na jejich území.

V květnu roku 1901 byla založena Jižní vydavatelská společnost a byly učiněny plány pro posilnění díla kolportáže v celé unii. Avšak pouhé vydávání a rozšiřování připravené literatury by neodpovídalo potřebám tohoto pole. „Na jihu potřebujeme školy“, prohlašovala sestra Whiteová, „musí být založeny na venkově a vzdáleny od města. Musíme mít průmyslové a výchovné školy, kde by mohli bílí vyučovat bělochy. Musí být založeny misie. Měla by být zahájena lékařská misijní práce a měla by být založena mnohá střediska k vykonávání tohoto odvětví na příznivých místech.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy