EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zpáteční cesta

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Zpáteční cesta

Když jsem byla v Salemu, seznámila jsem se s manžely Donaldovými, kteří si přáli, aby se jejich dcera s námi vrátila do Battle Creek a navštěvovala kolej. Matka nebyla zdravá a znamenalo to pro ni velký boj odloučit se od své jediné dcery, ale duchovní přednosti, které se jí tam nabízely, ji přiměly přinést tuto oběť. Nedlouho potom byla na stanovém shromáždění v Battle Creek pohřbena s Kristem ve svatém křtu. To byl další důkaz toho, jak důležité je, aby adventisté sedmého dne posílali své děti do našich škol, kde by mohly být přímo přivedeny pod zachraňující vliv.

Na naši cestě z Oregonu jsme navázali mnoho příjemných známostí a různým lidem dali naše spisy, což vedlo k užitečným rozhovorům.

Když jsme přijeli do Oaklandu, zjistili jsme, že stan je postaven a díky práci staršího Healeye přijal velký počet lidí pravdu. Ve stanu jsme mluvili několikrát. V sobotu a prvního dne se spojily sbory ze San Franciska a Oaklandu a měli jsme zajímavá a užitečná shromáždění.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy