EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Změna vězení

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Změna vězení

Od té doby, co jsme se přestěhovali do Battle Creek, změnil Pán naše vězení. V Michiganu jsme našli soucitné přátele, kteří ochotně pomáhali nést naše břímě a obstarávali nám potřebné. Staří osvědčení přátelé ve středním New Yorku a v New Englandu, zvláště ve Vermontu s námi cítili v našem utrpení a byli ochotni stát při nás v době nouze. Na konferenci v Battle Creek v listopadu 1856 působil Bůh, provázel práci našich kazatelů.

Spisy byly objednávány a ukázalo se, že jsou tím, co si dílo žádá. List "Messenger of Truth" brzy zanikl a nesjednocení lidé, kteří do něho psali, byli rozptýleni. Můj muž zaplatil všechny své dluhy. Jeho kašel ustal, bolest a citlivost na prsou a v krku zmizely, úplně se uzdravil a mohl kázat. To učinil Bůh a jemu buď za to sláva.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy