EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Z Battle Creek na východ

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Z Battle Creek na východ

Dříve než skončila generální konference roku 1903, rozhodli se zástupci, že jejich úřady mají být z Battle Creek přeloženy na jiné místo, jenž odpovídá práci v atlantských státech.

Brzy po zasedání konference vyhlásil výbor generální konference toto: „Bylo rozhodnuto doporučit přeložení hlavního sídla generální konference do okolí New Yorku. (RH 12. 5. 1903, p. 16)

Na 43. výročním zasedání nakladatelské společnosti Review and Herald , konané 21. dubna 1903, byly přijaty návrhy o přeložení díla církve na místo ve východních státech.

Při projednávání těchto návrhů byl znovu projednáván účel předložený na zasedání generální konference - aby byl ústav přeložen tam, kde by nejlépe přispěl ke světovému rozšíření třetího andělského poselství. Jeden z členů, který učiněný návrh podporoval, se vyjádřil takto:

„Proč mluvíme o přeložení ústavu? Není to proto, že se chceme odebrat tam, kde bychom svěřené dílo mohli spravovat s většími přednostmi? Není to proto, že se chceme odstěhovat tam, kde můžeme s naším poselstvím spěchat do celého světa a přivést je k slavnému zakončení?“ (RH 28. 4. 1903, p. 7 suplement)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy