EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výjevy zkázy

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Výjevy zkázy

Po dvou týdnech se sestra Whiteová vrátila do svého domova v St. Helena. „Když jsme cestovali na sever“, psala v dopise o této cestě, „viděli jsme některé následky zemětřesení. Když jsme dojeli do San Jose, viděli jsme, že velké budovy byly zříceny a jiné vážně poškozeny.

V Mountain View byl poštovní úřad a jedno z největších obchodních skladišť města srovnány se zemí. Jiné budovy byly částečně pobořeny a těžce poškozeny.“ (RH 24. 5. 1906)

„Na naši cestě z Mountain View jsme projížděli San Franciskem. Najali jsme si drožku a strávili jeden a půl hodiny tím, že jsme prohlíželi zbořeniny. Budovy pokládané za dokonalé a bezpečné před jakýmkoli pobořením ležely v troskách. V některých případech klesly budovy částečně do země. Města skýtalo hrozný obraz nedostatečnosti lidského důmyslu v budování staveb, bezpečných před ohněm a zemětřesením.“ (9T 94-95)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy