EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Shromáždění v Maine

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Shromáždění v Maine

Opustili jsme Ballard Vale v úterý ráno 3. září, abychom navštívili stanové shromáždění v Maine. Krátce jsme odpočívali v domě bratra Mortona v blízkosti Portlandu. On a jeho dobrá žena nám náš pobyt velmi zpříjemnili. Před sobotou jsme byli na místě stanového tábora v Maine a těšili se, že jsme se zde setkali s některými z osvědčených přátel díla. Některé lidi najdete vždy na místě, kdo konají svou povinnost, ať svítí slunce nebo hřmí bouře. Je také třída slunečních křesťanů. Daří-li se vše a je-li to příjemné jejich pocitům, jsou opravdoví a horliví, jestliže jim však jdou vstříc mraky a nepříjemné věci, nemají co říci a co konat. Požehnání Boží spočinulo na opravdových pracovnících, zatímco ti, kteří nic neudělali, neměli ze shromáždění užitek, který by mohli obdržet. Pán byl se svými služebníky, kteří se věrně namáhali přednést i články učení a praktické předměty pravdy.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy