EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Novoanglické sdružení

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Novoanglické sdružení

Když jme přijeli do Bostonu, setkali se s námi bratři Wood a Haskell a doprovodili nás do Ballard Vale, místa shromáždění. Tam jsme byli uvítáni starými přáteli se srdečností, která uklidňovala. Na tomto shromáždění bylo mnoho práce. Od posledního stanového shromáždění byly založeny nové sbory. Drahé duše přijaly pravdu a musely být vedeny dále ke hlubší a důkladnější znalosti pobožnosti.

Při jedné příležitosti jsem mluvila o pravém posvěcení, které je denním odumírání vlastního já a životem v souladu s vůlí Boží. Za mého pobytu v Oregonu mi bylo ukázáno, že některé mladé sbory v novoanglickém sdružení jsou ve velkém nebezpečí zhoubného vlivu tak zvaného posvěcení. Někteří budou tímto učením oklamáni, zatímco jiní uvidí nebezpečí v němž byli a odvrátí se. Posvěcení Pavlovo byl užitečný boj se sebou samým. Řekl: „Denně umírám.“ (1K 15,31). Jeho vůle a přání odporovaly denně povinnosti a vůli Boží. Místo následování náklonností činil vůli Boží, i když byla nepříjemná a bolestná jeho povaze.

Vyzvali jsme ty, kteří si přejí být pokřtěni a ty, kteří světili poprvé sobotu, aby přišli dopředu. Přišlo jich dvacet pět. Vydali zvláštní svědectví a než skončilo stanové shromáždění, bylo jich dvacet dva pokřtěno.

Těšili jsme se, že jsme zde potkali staré přátele v díle, jež jsem znali před třiceti lety. Náš drahý bratr Hastings miloval pravdu stále tak opravdově jako dříve. Těšili jsme se, že jsme se setkali se sestrou Templeovou a sestrou Collinsovou z Dartmouthu, Mass. a s manžely Wilkinsovými, v jejichž domě jsme byli ubytovaní v době našich začátků zvěstování trojandělského poselství.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy