EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Shromáždění v Bethovenově sále

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Shromáždění v Bethovenově sále

Přes odpor kazatelů a církví byl Bethovenův sál ve městě Portland každý večer nabitý, zvláště v neděli tam byla velká shromáždění. Na tyto shromáždění přicházely všechny třídy: bohatí i chudí, vysocí i prostí, kazatelé i laici, všichni chtěli z různých důvodů sami slyšet učení o druhém příchodu Ježíše Krista. Mnozí přišli, ale odešli zklamáni, protože nenašli ani místo k stání.

Program těchto shromáždění byl prostý. Obyčejně bylo krátké, vhodné kázání a pak byla příležitost k všeobecným povzbuzením. Zpravidla bylo naprosté ticho, jaké vůbec jen bylo možné v tak velikém množství. Pán zadržoval ducha odporu, když jeho služebníci uváděli důvody své víry. Mnohdy byl nástroj slabý, ale Duch Boží dal pravdě vážnost a moc. Cítili jsme přítomnost svatých andělů a denně se k malému zástupu věřících připojovali další.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy