EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Rozvoj dosažený věrnou službou

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Rozvoj dosažený věrnou službou

Rozhodnutí generální konference poskytnout bohatou peněžitou podporu pro přeložení a vytištění více větších knih do němčiny a do francouzštiny, přinesla nakladatelství „Imprimerie Polyglotte“ v Basileji mnoho práce. To dalo také příležitost k zaměstnání několika mladým mužům a ženám a ti byli rádi, že mohou být spojeni s tak výchovnou prací.

Když vedení ústavu vidělo, že mladí lidé byli velmi lační studovat bibli a jazyky, byly zřízeny kursy pro ty, kteří se chtěli zúčastnit vyučování bible, dějin, biblických nauk a anglické mluvnice. Tyto kursy byly obvykle ráno od půl sedmé do půl osmé. Obdivuhodnou rychlostí se mladí Francouzi naučili německy a anglicky a Němci francouzsky a anglicky. Současně rostli věkem a moudrostí.

Vícekrát zaujala dobu ranních kursů týden nebo deset dní trvající náboženská shromáždění. Zúčastňovala se jich hlavně sestra Whiteová a zdálo se, že se neunaví ve své snaze povzbuzovat mladé lidi k přípravě pro zdatnou službu v díle Kristově. Kladla jim na srdce, aby využili příležitosti, aby byli pilní v práci a studiu, říkala jim, že ji Pán ukázal, že budou-li věrní, použije si je, aby přinesli pravdu mnoha národům v blízkém a vzdáleném okolí. Zůstanou-li s Pánem, posilní se v jeho díle a někteří z nich budou povoláni k velké zodpovědnosti.

Jsou zde mnozí, kteří mohou dosvědčit pozoruhodné vyplnění této předpovědi. V pozdějších letech zastával jeden z těchto mladých mužů delší dobu místo předsedy Latinské misijní konference, jiný předsedal Švýcarské konferenci, další se stal předsedou Levantské misijní unie. Někteří se stali kazateli, překladateli, redaktory, učiteli a vedoucími velkých nakladatelství.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy