EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Prodej spisů

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Prodej spisů

Švýcarská konference se konala od 10. do 14. září 1885. Zúčastnilo se jí asi 200 lidí. Po tomto shromáždění následovala evropská misijní konference, trvající dva týdny. Do těchto shromáždění přišly velmi zajímavé zprávy ze skandinávských zemí, z Velké Británie, Německá, Francie, Itálie a Švýcarska, kde začala přítomná pravda pevně zakotvovat. Zprávy vedly k živým rozhovorům o takových věcech, jako například: účinné plány pro rozšiřování našich spisů, ilustrování našich časopisů a knih, užívání stanů, otázka vojenská…

Skandinávští bratři oznamovali, že prodej spisů v jejich sdruženích činil za uplynulý rok 1.033 dolarů. Bratři z Velké Británie oznamovali prodej za 550 dolarů. Basilejské nakladatelství obdrželo za německé a francouzské knihy 1.010 dolarů.

Mnoho času si vyžádali kolportéři pracující v katolické Evropě, když sdělovali své zkušenosti a ukázali, proč naše časopisy nemohou být v Evropě prodávány podle plánů, jenž v Americe byly použity s takovým úspěchem a zdůrazňovali, že kolportér by měl mí plat, jak to bylo běžné u evangelických společností pracujících v katolických zemích.

Po 19 dní trvání obou konferencí naslouchala sestra Whiteová pozorně zprávám, podávaným většinou anglicky. Promlouvala v pracovních shromážděních povzbuzující a potěšující slova a v ranních hodinách dala řadu poučných přednášek o lásce, ohleduplnosti mezi bratry, o způsobu předkládání pravdy, o jednotě mezi pracovníky, odvaze a vytrvalosti v kazatelském úřadu, jak pracovat v nových polích apod. Misijním pracovníkům řekla:

„Pamatujte, bratři, že Bůh má v každé těžkosti ještě anděly. Můžete se setkat s odporem, ba i s pronásledováním. Zůstanete-li však věrni zásadám, naleznete jako Daniel v Bohu, jemuž sloužíte, mocného pomocníka a ochránce. Nyní v této době má být vypěstovaná ušlechtilá povaha. Bible je plná cenných drahokamů a zaslíbení pro ty, kdo Boha milují a bojí se ho.

Všem činným v misijní práci chci říct: Ukryjte se v Ježíši. Nezjevujte svou prací sebe, ale Ježíše. Je-li práce těžká a vy jste zmalomyslněni nebo pokoušeni vzdát se, vezměte bibli, skloňte kolena před Bohem a řekněte: Pane, zde jsi dal své Slovo. Spolehněte se cele na jeho zaslíbení, pak se každé z nich splní.“

Když zmalomyslňující zprávy kolportérů dosáhly vrcholu, řekla, že přes všechny tyto těžkosti musí mít pracovníci víru, že jejich práce bude korunována úspěchem. Znovu ujišťovala malomyslné kolportéry, že jí bylo ukázáno, že v Evropě by mohly být prodávány knihy tak, že si pracovníci svůj plat vydělají a do nakladatelství poplynou dostatečné prostředky, aby jim umožnily vydávat více knih.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy