EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pravé posvěcení

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Pravé posvěcení

"Věřte v Krista", bylo volání těch, kteří si osobovali posvěcení. "Věřte, to je vše, co se od vás požaduje. Věřte v Ježíše."

Jasně mi byla předložena slova Janova: "Pakliť díme, že hříchu nemáme, sami se svodíme a pravdy v nás není." (1J 1,8) Bylo mi ukázáno, že ti, kteří vítězoslavně dokazují, že jsou bez hříchu, právě svým vychloubáním dokazují, že byli velmi vzdálení od toho, aby byli bez jediné skvrny hříchu. Čím jasněji pozná padlý člověk povahu Kristovu, tím méně bude důvěřovat sám sobě a tím nedokonalejšími se mu budou zdát jeho skutky v porovnání s těmi, jež svědčili o bezúhonném životě Vykupitele. Ale ti, kteří jsou od Ježíše daleko, ti, jejichž schopnost duchovního poznání je bludem zatemněná tak, že nemohou porozumět povaze velkého Vykupitele, představují si ho jako jednoho z nich a odvažují se mluvit o své vlastní dokonalé svatosti. Ti jsou však velice vzdáleni od Boha a málo ví o sobě a ještě méně o Kristu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy