EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Povzbuzující sen

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Povzbuzující sen

Jedné noci se mi zdálo, že mi nějaké osoba přinesla tkaninu z bílého plátna a prosila mne, abych z něho nastříhala šaty pro osoby každé velikosti, povahového rázu a životního postavení. Bylo rozkázáno, abych je přistřihla, vyvěsila a připravila k dokončení, jakmile o to bude požádáno. Měla jsem však dojem, že mnozí, pro něž jsem měla šaty přistřihnout, si to nezasloužili. Ptala jsem se, zda je toto poslední kus plátna, jež mám rozstříhat a bylo mi řečeno, že to není poslední a jakmile to budu mít hotové, jsou pro mě připraveny další. Cítila jsem, že jsem déle než dvacet let byla zaměstnaná přistřihováním šatů pro jiné a moje práce nebyla ceněna. Neviděla jsem také, že by mé dílo vykonalo mnoho dobra. Vyprávěla jsem osobě, která mi plátno přinesla, zvláště o jedné ženě, pro niž mi přikázala šaty přistřihnout. Řekla jsem, že si nebude vážit šatů a že darovat jí je by bylo ztrátou času a materiálu. Byla velmi chudá, mdlého rozumu a nečistá ve svých návycích a brzy by je pošpinila.

Osoba odpověděla: Přistřihni šaty, je to tvou povinností. Není to ztráta tvá, nýbrž má. Bůh se nedívá jako člověk. Určuje práci, kterou chce mít vykonanou a ty nevíš, která se zdaří, zda ta či ona. Ukáže se, že mnohé tyto ubohé duše vejdou do království, zatímco budou vynechány jiné duše, obdařené všemi požehnáními života, které mají dobré nadání a příjemné okolí, kteří mají všechny přednosti k polepšení. Ukáže se, že tyto ubohé duše následovaly slabého světla, které měly, použily dosažitelných omezených prostředků a žily mnohem přijatelněji než jiné, požívající plného světla a bohatých prostředků k polepšení.

Držela jsem vzhůru své ruce, ztuhlé dlouhým používáním nůžek a řekla jsem, že myšlenka na pokračování v této práci by mě mohla jen odstrašit. Osoba mi znovu odpověděla: Přistřihuj šaty. Tvé osvobození dosud nepřišlo.

Velmi zmalátněna jsem se zvedla, abych se dala do práce. Přede mnou ležely nové lesknoucí se nůžky, které jsem začala používat. Ihned mě malátnost a malomyslnost opustila a zdálo se, že nůžky stříhají skoro bez mé námahy a lehce jsem stříhala jedny šaty za druhými.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy