EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


29. kapitola - Opětovné získání ztracených

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

29. kapitola - Opětovné získání ztracených

Po návratu domů jsme se cítili velmi vyčerpaní z naší cesty na východ. Mnozí na mě písemně naléhali, abych jim napsala,, co mi o nich Pán ukázal a já jsem jim to už zvěstovala. A bylo ještě mnoho jiných, k nimž jsem nemluvila, jejichž případy byly důležité a naléhavé. V mé vyčerpanosti se mi zdálo nad mé síly psát tolik a ptala jsem se sama sebe, je-li mou povinností psát tak mnoho a tolika osobám, z nichž některé si to vůbec nezasloužily. Zdálo se mi, že je v této věci někde chyba.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy