EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pátá evropská misijní konference

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Pátá evropská misijní konference

V roce 1887 strávila sestra Whiteová červen ve Skandinávii. V doprovodu sestry Ingsové navštívila velmi zajímavá shromáždění malých skupin světitelů soboty ve Voh-winkel a Gladbach v Německu. na těchto shromážděních ji doprovázel bratr Conradi jako vedoucí, tlumočník a spolupracovník.

V Kodani bylo od poslední návštěvy v církvi vidět povzbudivý růst. Strávili tam týden plný práce.

Páté roční zasedání konference adventistů s. d. mělo být od 14. do 21. června v Norsku. K pořádání tohoto shromáždění bylo vybráno Moss, krásné městečko s osmi tisíci obyvateli, vzdálené asi dvě hodiny vlakem z Christiánie.

Ve spojení s misijní konferencí bylo pořádáno první stanové shromáždění norského sdružení. Deset stanů bylo rozbito v krásném lese a v nich ubytováno na sto bratrů a sester a více než padesát jich bydlelo v blízkých domech. Delegáti z Ameriky a střední Evropy byli ubytováni ve velkém, pohodlně zařízeném domě, z něhož byl rozhled na Christiánský fjord.

Na stanovém shromáždění převládala norština, která byla také řečí místního stanového shromáždění. Ve velkém domě převládala angličtina a se bratři a sestry těšili ze vzácných chvil modlitby. Také se zde konaly užitečné porady o prostředcích, jichž je třeba použít k rozšíření a posílení díla ve všech evropských zemích.

V úterý 14. července byly podány potěšující zprávy o úžasném rozvoji díla kolportáže za rok. Bratr Matteson vyprávěl podivuhodné zkušenosti ze své školy pro kolportéry a biblické pracovníky v uplynulé zimě, bratr Conradi podal zprávu o úspěchu pracovníků v Německu a ve Švýcarsku, bratr Olsen přinesl potěšující zprávy z Norska a bratr Hendrckson z Dánska. Bratr Lane podal zprávu o dobrém pokroku kolportérů v Anglii.

Misijní konference pracovala klidně několik dní po odjezdu bratrů a sester z norských sborů. Byly sestaveny plány a učiněna rozhodnutí, po kterých následovala opatření pro vzdělání mužů ke kazatelskému úřadu a založení lodní misie v Hamburku. S největším nadšením se jednalo o rozvoji škol pro vzdělání kolportérů. Vážné studium si vyžádala otázka přípravy a vydávání vhodných spisů.

Shromáždění konference nabyla na zajímavosti přítomností kazatelů Boyda a Robinsona, cestujících z Ameriky do Jižní Afriky. Čile se zúčastnili studia obtížných otázek o práci v Evropě a také nám předložili mnohé ze svých jihoafrických problémů.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy