EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Návrhy centralizace

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Návrhy centralizace

V roce 1890 uvažovali vedoucí nakladatelství Review and Herald o návrhu spojit nakladatelství pod jeden kontrolující výbor. Navrhované splynutí zájmů nakladatelství bylo odůvodňováno jako prostředek k dosažení jednoty, úspory a výnosnosti. Současně byla vyjádřena naděje, že v blízké budoucnosti by mohla být všechna sanatoria uvedena pod jedno vlastnické právo a pod jednu kontrolu. Tytéž osoby, které se přimlouvaly za sjednocení nakladatelství a lékařských ústavů byly toho názoru, že nejlepším zdůrazněním důvěry k dílu adventistů s. d. by bylo posílení zařízení v Battle Creek výstavbou velkých, pevných budov a zakoupením vhodného zařízení.

Ale ti, kteří znali poměry doma a v misijních polích cítili, že nutnější je dílo rozšířit na mnoha místech a založit vlivná střediska. Cítili, že pro ústředí už byly vydány nadměrné sumy. Navíc, vedoucí nakladatelství v Kalifornii nepodporovali plán spojení, který by mohl mít za následek oslabení díla na pacifickém pobřeží...

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy