EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naděje na druhý příchod Kristův

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Naděje na druhý příchod Kristův

Cestou domů jsme vážně mluvili o důkazech naší nové víry a naší naději. "Ellen," řekl Robert, "jsme snad klamáni? Je tato naděje v brzký příchod Pána Ježíše na zem kacířstvím, že ji kazatelé a vyznavači náboženství tak rozhořčeně potírají? Říkají, že Ježíš nepřijde ani za tisíce let. Kdyby měli jen trochu pravdy, nemohl by v našich dnech nastat konec světa."

Neodvažovala jsem se dopřát nevěře ani jediný okamžik a rychle jsem odpověděla: "Nepochybuji, že učení kázané panem Millerem je pravda. Jakou mocí jsou provázena jeho slova! Jak přesvědčivě působí na srdce hříšníků!"

Mluvili jsme zcela přímě a volně o těchto věcech a došli jsme k rozhodnutí, že je naší povinností a předností očekávat druhý příchod Spasitele, připravovat se na jeho zjevení se a být připraveni setkat se s ním s radostí. Jaké vyhlídky mají při jeho příchodu ti, kteří nyní říkají: "Prodlívá Pán můj přijíti" a netouží po tom ho uvidět? Divili jsme se, že se kazatelé odvážili chlácholit obavy hříšníků a odpadlých, říkajíc: "Pokoj, pokoj!", zatímco varovné poselství je šířeno po celé zemi. Doba se nám zdála velmi slavností, cítili jsme, že bychom neměli ztrácet čas.

"Strom se pozná po ovoci", poznamenal Robert. Co pro nás učinila tato víra? Přesvědčila nás, že jsme nebyli připraveni na příchod Páně, že musíme mít čisté srdce a bez takového že se nemůžeme se Spasitelem setkat v pokoji. Povzbudila nás, abychom si od Boha vyprosili novou sílu a milost.

"Co učinila pro tebe, Ellen? Byla bys tím, čím jsi nyní, kdybys neslyšela učení o druhém brzkém příchodu Ježíše? Jakou naději vzbudila v tvém srdci? Jaký pokoj, jakou radost a jakou lásku ti dala? A pro mne učinila všechno. Miluji Ježíše a všechny křesťany. Miluji modlitební shromáždění. Ve čtení bible a v modlitbě nacházím velkou radost."

Tímto rozhovorem jsme se cítili posíleni a rozhodli jsme se, že se nenecháme odvrátit od našeho upřímného přesvědčení o pravdě a od blahoslavené naděje v druhý příchod Kristův v oblacích nebeských. Byli jsem vděční, že jsme poznali cenné světlo a radost z příchodu Páně.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy