EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Čtení biblických veršů

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Čtení biblických veršů

Bratr Wilcox četl:

„A viděl jsem nebe nové a zemi novou. Aj stánek Boží s lidmi a bydlitiť bude s nimi a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa Bůh jejich. A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuly.“ (Zj 21,1-7, 22,1-5). S těmito místy ve Zjevení byla spojena drahocenná zaslíbení, jež jsou zaznamenána u Izaiáše ve 35. kapitole: „Vykoupení, pravím, Hospodinovi navrátí se, a přijdou na Sion s prozpěvováním, a veselé věčné bude na hlavě jejich, radosti a veselé dojdou, zármutek pak a úpění uteče od nich.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy