EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Cesta

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Cesta

V doprovodu jedné přítelkyně a bratra Koughborough jsem odpoledne 10. června 1878 na parníku opustila Oregon San Francisko. Kapitán Conner, jenž tomuto nádhernému parníku velel, prokazoval svým cestujícím největší pozornost. Když jsme vyjeli „Zlatou branou“ na širé moře, bylo moře velmi neklidné. Vítr nebyl příznivý a parník se chvěl mocnými údery strojů, moře bičoval vítr. Pozorovala jsem zamračené nebe, vlny zdvihající se do výše hor a opět klesající, v nichž se zrcadlily barvy duhy. Byl to hrozný pohled a byla jsem naplněna posvátnou bázní, když jsem uvažovala o tajemství hlubiny. Je strašná ve své zuřivosti. Ve řvoucím zdvižení svých hrdých vln a jejich uklidnění za smutného sténání je hrozná krása. V pohybech neklidných vod, které se vzdýmají pod bičem nemilosrdného větru, jímž jsou vlny vrhány vzhůru v mučivých záškubech, jsem poznala Boží moc.

Když jsem pozorovala bílé pěnící se a řvoucí vlny, vzpomněla jsem si na onen výjev ze života Kristova, když učedníci poslušni rozkazu Kristova jeli ve člunu ke druhému břehu jezera.

Když se skoro všichni odebrali do svých kajut, zůstala jsem ještě na palubě. Kapitán mi dal přinést lehátko a přikrývky na ochranu před chladným vzduchem. Věděla jsem, že bych onemocněla, kdybych se měla odebrat do kajuty. Nastala noc, moře pokrývala tma a naše loď se hrozně zmítala ve vlnách. Toto velké plavidlo bylo na nemilosrdných vodách jako pouhá dřevěná tříska, bylo však na své dráze opatrováno nebeskými anděly, Bůh přikázal moři, aby uposlechlo jeho rozkazů. Kdyby tomu tak nebylo, voda by nás v okamžení pohltila a po nádherné lodi by nezbyla ani stopa. Ale Bůh, který živí havrany, který sčítá vlasy na hlavě, nás neopustí.

Poslední noc strávenou na lodi jsem cítila velkou vděčnost ke svému nebeskému Otci. Naučila jsem se něco, co nikdy nezapomenu. Bůh mluvil k mému srdci v bouři, ve vlnách a v klidu, který potom následoval. A nemáme ho vzývat? Má člověk stavět svou vůli proti vůli Boží? Máme být neposlušní přikázání tak mocného vládce? Máme se hádat s Nejvyšším, který je pramenem veškeré moci a z jehož srdce plyne nekonečná láska a nekonečné požehnání ke všemu stvoření?

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy