EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boj mezi národy

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Boj mezi národy

Sestra Whiteová napomínala vážně bratry, kteří se shromáždili jako představitelé díla ze všech částí Evropy, Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie a z mořských ostrovů, aby připravili svá srdce na strašné scény boje a útisku, jež budou brzy k vidění mezi národy země a přesáhnou všechny jejich představy. „Velmi brzy“, říkala, „vypukne boj a útisk cizích národů tak mocně, že to ani netušíte. Musíte poznat, jak je důležité seznámit se s Bohem na modlitbě. Máte-li jistotu, že vás slyší, budete radostní i v soužení, nezapochybujete, protože zakusíte oživující vliv moci Boží ve svých srdcích. Čeho je nám zapotřebí, to je pravda. Nic nemůže zaujmout místo svaté, vážné a slavností pravdy, jež nás má učinit schopnými obstát ve zkouškách, jak obstál i Kristus“. (tamtéž str. 57)

Ve shromáždění na rozloučenou při zakončení konference, vyzvala ještě jednou delegáty shromážděné ze všech dílů světa, aby věrně vydrželi, jako by viděli Neviditelného. Napomínala každého pracovníka, aby vyšel v síle Boha izraelského. Prohlásila, že i když možná nebude mít znovu přednost setkat se se svými bratry na jiné takové konferenci, přece se za ně bude modlit a bude se připravovat, aby je všechny uviděla v říši slávy.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy