EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Bázeň ze sebevyvyšování

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Bázeň ze sebevyvyšování

Měla jsem velký strach, že když uposlechnu volání povinnosti a půjdu zvěstovat, že Nejvyšší mě obdaroval viděními a zjeveními pro svůj lid, že se budu vyvyšovat a dosáhnu tak nelibost Boží a ztratím svou vlastní duši. Slýchala jsem o takových případech a mé srdce se chvělo před takovou zkouškou.

Prosila jsem tedy Pána, abych byla uchráněna nenáležitého povyšování, když půjdu a budu vyprávět, co mi Pán ukázal. Anděl řekl: "Tvé modlitby budou vyslyšeny. Bude-li ti hrozit to, čeho se obáváš, ruka Boží tě bude chránit, utrpením tě k sobě přitáhne a zachová tvou pokoru. Zvěstuj věrně poselství, vytrvej až do konce, pak budeš jíst ovoce stromu života a pít vodu života."

Když jsem opět nabyla vědomí, odevzdala jsem se Bohu a byla připravena vykonat jeho rozkazy, ať jsou jakékoliv.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy