EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Australská konference

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Australská konference

Zbýval už jen týden do zahájení australské konference, která se měla konat 24. prosince ve Federal Hall Nord Fitzrey v Melbourne. Této konference se zúčastnilo asi 100 zástupců ze skupin světitelů soboty ve Viktorii, Tasmánii, Jižní Austrálii a v Novém Jižním Walesu.

V této době bylo v celé Austrálii a Tasmánii asi 450 světitelů soboty. V hlavím městě této kolonie byl založen sbor a v těchto vedoucích městech bydlel největší počet členů.

Této otázce bylo v průběhu konference věnováno mnoho pozornosti, protože na hrstce věřících spočívala odpovědnost za udržování světla tohoto poselství a jeho rozšiřování po celém rozsáhlém australském kontinentu. Tisíce knih, plných pravdy roznesli kolportéři po domech a nyní bylo rozhodnuto zaměstnat biblické pracovníky, kteří po přečtení těchto knih měli sklidit probuzený zájem.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy