EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


44. kapitola - Spisovatelská a kazatelská činnost

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

44. kapitola - Spisovatelská a kazatelská činnost

„Ze státu Washington a z východu,“ psala sestra Whiteová ze svého domova v Healdsburgu, Cal. 26. března 1883, „přicházejí naléhavé prosby, abych navštívila stanová shromáždění… Jsem nyní zaměstnána důležitým psaním, o které jsem se pokoušela již šest let. Rok co rok jsem tuto práci nechávala ležet, abych navštívila stanová shromáždění….

Poslední dva roky jsem byla blízko smrti. Když jsem cítila, že by se Pánu mohlo líbit, abych zemřela, bylo pro mne velmi bolestné, že má spisovatelská práce nebyla dokončena. Prozřetelností Boží byl můj život zachován a moje zdraví obnoveno. Děkuji Pánu za prokázané milosrdenství a dobrotu. Byla jsem připravena jít na východ nebo na západ, kdyby mi byla moje povinnost jasně ukázána, ale jako vyslyšení mé modlitby: Pane, co ty chceš, abych činila? mi byla dána odpověď: Odpočívej v klidu, dokud tě Pán nevyzve.

Nezahálela jsem. Od té doby, co mne Pán uzdravil na stanovém shromáždění v Healdsburgu, jsem navštívila Santa Rosa, Oakland, San Francisko, Petaluma, Forestville a Ukiah a pracovala jsem v Healesburgu, kde jsem často mluvila v sobotu a v neděli večer. Během čtyř týdnů jsem měla deset přednášek, cestovala jsem dvacet mil a napsala jsem 200 stran…

Moji bratři na mne naléhají, abych navštívila a zúčastnila se stanových shromáždění. Ptám se starostlivě: Kdy dostaneme čtvrtý svazek „Ducha proroctví“? Nyní jim mohu odpovědět: V několika týdnech bude práce na této knize ukončena. Avšak jiná důležitá díla si vyžadují mou pozornost, až bude toto skončeno. Dokud mám tělesné a duševní síly, budu konat práci, kterou náš lid nejvíce potřebuje… Na cestě jsem pracovala za velmi nepříznivých okolností. Psala jsem na nádraží, ve vlaku, ve stanu při stanovém shromáždění, mluvila jsem často až do vyčerpání a potom jsem vstala ve tři hodiny ráno a napsala před snídaní šest až patnáct stran…

Měla bych velkou radost, kdybych se setkala s milými bratry a sestrami na stanovém shromáždění. Cítím ve svém srdci plamen Ježíšovy lásky. Ráda o tom mluvím a píši. Budu se modlit, aby vám Bůh na stanovém shromáždění požehnal a aby vaše duše byly občerstveny jeho milostí. Přikáže-li Bůh, abych nechala psaní a navštívila stanové shromáždění nebo mluvila k lidu na rozličným místech, pak doufám, že jeho hlas uslyším a uposlechnu.“ (ST 5. 4. 1883)

Na jaře a v létě 1883 vynaložila sestra Whiteová mnoho času na dokončení čtvrtého svazku „Ducha prorockého“, později známého jako „Velký spor“. Teprve v první polovině srpna se odtrhla od svých spisovatelských prací, aby navštívila některá podzimní stanová shromáždění na východě a hned nato zasedání generální konference. O těchto veřejných pracích v roce 1883 napsala:

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy