EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


4. kapitola - Počátek veřejného působení

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

4. kapitola - Počátek veřejného působení

Až do té doby jsem se nikdy nemodlila veřejně a v modlitebních shromážděních jsem promluvila jen několik ostýchavých slov. Nyní jsem pociťovala mocné puzení, že mám hledat Pána na modlitbě v našich malých modlitebních shromážděních. Toho jsem se však neodvážila ze strachu, že se spletu a nebudu moci vyjádřit své myšlenky. Tato povinnost však byla mé mysli tak důrazně ukázána, že se mi to zdálo posmíváním Bohu, když jsem se modlila v skrytě, protože jsem nečinila jeho vůli. Přemohly mne pochybnosti a po tři týdny nepronikl světelný paprsek tmou, která mne obkličovala.

Utrpení mé duše bylo veliké. Mnohdy jsem po celou noc nechtěla zavřít oči, ale čekala jsem, až má sestra tvrdě usne, potom jsem tiše opustila postel, poklekla na zem a tiše se modlila v tupém bolu, který nelze vypsat. Hrůzy věčně hořícího pekla mne stále znepokojovaly. Věděla jsem, že nebudu schopná žít dlouho v takovém stavu a nechtěla jsem zemřít a propadnout hroznému osudu hříšníka. S jakou závistí jsem pozorovala ty, kteří si uvědomovali své přijetí u Boha! Jak cennou se jevila mé bolestí sklíčené duši naděje křesťana!

Často jsem zůstala celou noc skloněna na modlitbě, vzdychala jsem a chvěla se v nevýslovné bolesti srdce a v beznaději, jež přesahuje všechny představy. "Pane, smiluj se nade mnou!" byla má prosba a jako ubohý celník jsem se neodvážila zvednout oči k nebi, ale sklonila jsem obličej k zemi. Velmi jsem zhubla a vysílila, ale o svém utrpení a o své pochybnosti jsem nikomu neřekla.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy