EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


20. kapitola - Obnova nakladatelství

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

20. kapitola - Obnova nakladatelství

Z Oswego jsme se vydali v doprovodu bratra a sestry Edsonových do Conterportu a bydleli jsme v domě bratra Harrise, kde jsme vydávali měsíčník nazvaný "Advent Review". (Časopis Advent Review, který byl tištěn přes léto 1850 v Auburn, N. Y., neměl být zaměněn s časopisem Advent Review a Sabbath Herald, z kterého první číslo vyšlo v listopadu 1850 v Paris. Časopis Advent Review byl vydán mezi čísly 10 a 11 časopisu Present Truth. Vzhledem k jeho účelu napsal bratr James White v úvodu na první straně 48 stránkového vydání Advent Review toto: "Je naším úmyslem opravdové věřící tímto dílem občerstvit a povzbudit, když ukážeme, jak nádherně se naplnilo proroctví v díle Božím, v tom, že ze světa z různých církví vyvolává a odděluje ty, kteří očekávají druhý příchod našeho milého Spasitele.")

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy