EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


18. Čistota, pořádek a pravidelnost

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

18. Čistota, pořádek a pravidelnost

Klaďte důraz na pořádek a záliby. - Důležitou součástí výchovy je kladení důrazu na pořádek a záliby dětí…

Jako ochránci a učitelé svých dětí je vaší povinností, abyste každou maličkost doma uváděli do spojitosti s tím, co je příjemné a správné. Učte své děti, aby si své šaty udržovaly v čistotě. Ale i své šaty si čistěte a udržujte ve vzorném pořádku…

Máte před Bohem závazek, být příkladem správného chování ve své rodině… Nezapomeňte, že v nebi neexistuje nepořádek a že vaše rodina má být nebem zde na zemi. Nezapomeňte, že ve věrném vykonávání každodenních maličkostí v rodině se stáváte Božími spolupracovníky a zdokonalujete křesťanský charakter. - Letter 47a, 1902

Rodiče, uvědomte si, že jednáte pro spásu vašich dětí. Pokud jsou vaše sklony správné, pokud projevujete smysl pro pořádek; kázeň; dobré vlastnosti; spravedlnost; posvěcení duše, těla a ducha; pak odpovídáte slovům Spasitele: „Jste světlem světa“. - MS 79, 1901

Učte se zvyky čistotnosti - Od každé rodiny se požaduje, aby byla vedena v duchu pořádnosti, čistotnosti a svědomitosti. My, kteří se netajíme tím, že jsme přijali pravdu, musíme projevit před světem, že principy pravdy a spravedlnosti nedělají z lidí hrubce, lidi nevzdělané, neupravené a nepořádné…

Láska k Bohu se projevuje v rodině láskou k dětem. Pravá láska se však neprojevuje slabostí a povolností, to by byla příliš snadná cesta. Ale je třeba jim dát čistý příklad rodičů, kteří jsou laskaví, ale s neoblomnou pevností rozvíjejí vhodné návyky. Takovým způsobem pak budou i ony vychovávat své děti. - MS 24, 1894

Učte děti, aby se o své oblečení staraly - Už od malička učte své děti, aby se o své věci staraly. Vyhraďte jim místo, kam si mají své věci odkládat a tak je naučíte dát na své místo už věci úhledně složené. Pokud není ve vašich možnostech přenechat jim k používání nějaký levný prádelník, tak použijte suchou bednu, dejte do ní police, přihrádky a potáhněte látkou s hezkým vzorem. Vaše denní námaha spojená s výchovou dětí k pořádku a čistotě vám sice zabere denně čas, ale vyplatí se v budoucnu a nakonec vám ušetří spoustu času a starostí. - Christian Temperance and Bible Hygiene, str. 142

Vlastní pokoj mějte uklizený. - Pokud děti mají pokoj a ví, že je jejich vlastní, když se naučí udržovat ho uklizený, vkusně si ho zařídí, projeví se u nich smysl pro vlastnictví, budou mít pocit, že v domě mají také svůj vlastní domov a budou spokojené, že si ho mohou udržovat uklizený a pěkný. Matka je bude samozřejmě kontrolovat, dělat jim návrhy a dávat rady. To je matčina úloha. - Christian Temperance and Bible Hygiene, str. 143

Pro spaní má být vyhrazen pravidelný čas. - Je běžným zvykem zaměňovat den za noc a opačně. Většina mládeže si ráda ráno přispí, ačkoliv by měla vstávat při svítání s prvým švitořením ptáků, když se příroda probouzí. - YI 7. 9, 1893

Někteří mladí lidé se velmi brání pořádku a disciplíně. Nerespektují rodinné zásady o vstávání v pravidelnou dobu. Leží dál v posteli po úsvitu, kdy už každý by měl něco dělat. O půlnoci svítí a jsou závislí na umělém osvětlení, které má nahradit světlo, které příroda nabízí od ranních hodin. Takovým jednáním jen promrhávají vzácné možnosti a mají další finanční výdaje. Ve většině případu však slyšíme obhajobu: „Nešlo to jinak, měl jsem moc práce“. „Mám spoustu práce“. “Nemohu chodit tak brzo spát“… Je zde narušená pravidelnost a doba, která se časně ráno takto promrhává. Náš Bůh je Bohem řádu a přeje si, aby Jeho děti se tomuto řádu a kázni podřídily. Nebylo by tedy lepší s tímto zlozvykem skoncovat a nezaměňovat den za noc a první hodiny dne za noc? Pokud si mládež zvykne na pravidelnost a řád, projeví se to u ní po stránce zdravotní, duchovní, v dobré paměti a náladě.

Je povinnosti všech, aby přísně dodržovali ve svém životě určitá pravidla. Je to pro vaše dobro tělesné i duševní, milá mládeží! Když ráno vstáváte, zvažte si, kterou práci musíte během dne bezpodmínečně udělat. Pokud je třeba, stručně si poznačte do zápisníku ty věci, které musíte udělat, případně i s časným údajem. - YI 28. 1. 1897

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy