EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl 8. - ZDRAVOTNÍ REFORMA

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl 8. - ZDRAVOTNÍ REFORMA

Úvod

Zatímco se v neuveřejněných dílech E.G.Whiteové hodně pojednává o zdraví a o zlepšení zdraví, nevypráví ani jeden výklad z jejího pera o tom, jakých vidění se jí o tomto námětu dostalo už dříve. Bylo to v letech 1848, 1854 a 1863. Pro informaci, že to bylo vidění, které se týkalo zdraví, se musíme obrátit k výroku Jamese White v Review and Herald, 8.listopadu 1870, kde prohlašuje:

„Bylo to na podzim před 22 lety, kdy jsme byli svědectvím paní Whiteové upozornění na škodlivé účinky tabáku, čaje a kávy.

„Když jsme se těchto věcí vzdali a když Pán viděl, že jsme toho schopni, dostalo se nám světlo týkající se stravy a oblékání.“

Rada, týkající se čistoty a diety je ve svědectví, napsaném v roce 1854. Zvláštní odvolání na vidění ze 6.června 1863, týkající se zdravotní reformy, je v odpovědích E.G.Whiteové na určité otázky, uveřejněných v Review and Herald z 8.října 1867.

Rostoucí zájem o takové podrobnosti, jaké se tu odhalují, ospravedlňuje pojetí těchto článků do tohoto svazku, i když jsou trochu neuspořádané.

Opakovaná tvrzení o její nezávislosti na současných pisatelích o zdraví, jsou významné nejen v diskusi o tom, jak dostala světlo o zdravotní reformě, ale i ve všeobecném studiu jejího díla.

Tvrzení z roku 1884 o vlastním užití svědectví, týkajícího se zdravotní reformy, svědčí o pečlivé rozvaze v její práci při výuce zdravotní zásad.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy