EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl 3. - PŘÍPRAVA KNIH ELLEN G. WHITEOVÉ

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl 3. - PŘÍPRAVA KNIH ELLEN G. WHITEOVÉ

Úvod

Ellen Whiteová strávila mnoho času svého života přípravou knih o poselstvích, která jí Bůh dal pro svůj lid a v některých případech i celé veřejnosti. Seznamy pozůstalosti Whiteové obsahují poměrně málo jejich zmínek o podrobnostech tohoto díla. Jiní však, kteří s ní pracovali, psali podrobněji. Její poměrné řídké zmínky nás však uvádějí do samého srdce jejího díla. Podáváme tu některé tyto zmínky o přípravě a vydávání „Svědectví pro církev“ a těch jejich knih, které jednají o dramatu věků, zejména „Velký spor“ a „Touha věků“.

Od té doby, co byly počáteční spisy o různých částech dramatu věků rozšířeny dvakrát nebo třikrát, není možné podat přesnou chronologickou řadu díla Ellen Whiteové, které líčí události sporu táhnoucího se celá léta. Mělo by se také zaznamenat, že E. G. Whiteová pokládala všechny části tohoto vyprávění za část velkého dramatu, ať je to Starý či Nový zákon nebo dějiny mladší než Bible.

Do tohoto oddílu jsou pojaty výroky, vysvětlující práci jejich literárních pomocníků a tvoří úvodní kapitolu tohoto oddílu. Jiná kapitola sleduje její práci při popisování Kristova života, při níž jí v roce 1876 pomáhala její neteř a v devadesátých letech Mariana Davisová.

Syn Ellen Whiteové, William, s ní těsně spolupracoval při vydávání jejich knih po roce 1881, roku úmrtí Jamese Whitea. Při některých příležitostech psal o své důvěrné znalosti matčina díla při přípravě knih. Jednotlivé objasňující výroky z jeho pera i z pera Mariany Davisové se objevují jako dodatkové články.

- (VYDAVATELÉ).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy