EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část V. Kristus a nauky - Úvod

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Část V. Kristus a nauky - Úvod

Za dobu více než šedesáti let bylo uveřejněno na 2000 článků E.G.Whiteové v Review and Herald. Dalších 2000 článků bylo zasláno do Signs of the Times. Stovky poselství z jejího péra se objevily v The Youth´s Instructor, ve zdravotních časopisech a unijních konferenčních spisech, atd.

Tyto články zahrnují různé otázky, včetně praktických návodů, rady pro církev, účty za cesty i pracovníky, rady pro získávání duší a snad nejdůležitější podání učení pravdy. Široký výběr nabídnutý periodickým uváděním, umožnil různorodost přístupu k mnohým věroučným námětům. Pojednávaly vždy znovu o stejných tématech, pokaždé však s důrazem na rozličné body. V souladu s jejím odkazem, byly vybírány a shrnuty do určitých knih E.G.Whiteové vydaných po její smrti.

Protože není všeobecná potřeba opětného vydání všech jejich článků v celém znění, plníme přání většiny, mít výběr článků, který se v plné šíři věnuje naučným tématům, které by byly otištěny v úplném znění. Mnohá z nich převyšují ve svém podání ústřední adventní poselství. Tato neocenitelná poselství jsou zde uváděna většinou celá, aby přinesla čtenáři užitek každým svým údajem v plném znění. Je i několik takových míst, kde velké úseky článku neměly úzký vztah k naučné předloze a v těchto případech bylo vynechání označeno obvyklým způsobem. Kdo horlivě a bedlivě studuje Boží Slovo, potěší se tímto výběrem věroučnými statí - všechny směřují ke Kristu, našemu Pánu - a vycházejí tiskem v této podobě.

- VYDAVATELÉ.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy