EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část I. - Světlo na naší stezce (1SM 13)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Část I. - Světlo na naší stezce (1SM 13)

Úvod

1SM14 Výroky, zaznamenané Ellen G. Whiteovou, týkající se jejího díla jako Božího posla a způsobu, jakým Bůh sděluje svou vůli členům lidské rodiny, jsou vždy prospěšné a zajímavé. A proto jsou také uvedeny v první části Vybraných poselství.

Přestože o problematice inspirace se s přestávkami hovořilo po celou dobu její sedmdesátileté služby, vynikajícím podáním je autorčin úvod do knihy Velký spor (zde není uveden), napsaný v květnu r. 1888. Dřívější článek „Námitky proti Bibli" napsaný v roce 1886 je v tomto díle publikován. Další úvod ke stati „Inspirace Božího Slova", jež byl napsán v roce 1888 na podzim je zde také uveden. Čtvrtá hlavní stať „Tajemství Bible důkazem její inspirace" byla publikována v r. 1889 a nalézá se v 5. Sv. Svědectví, str. 698-711.

Různá vysvětlení týkající se jejího díla a opětná publikace brožury z roku 1913, sepsání a rozeslání svědectví k církvi a odpovědi sestry Whiteové na určité otázky a úlohy týkající se jejích počátečních spisů, jsou uvedeny v části „Světlo na naší stezce".

- Sestavovatelé

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy