EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl IV. RADY PRACOVNÍKUM

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl IV. RADY PRACOVNÍKUM

Úvod

Množství prospěšných poselství, které vyšlo v „Listech ze zápisníku“ (Notebook Leaflets) bylo určeno pracovníkům adventistů sedmého dne. Rady, které nebyly do knihy pojaty, nebo se nalézají v jiných knihách Ellen G. Whiteové, které nedávno vyšly, vycházejí teď v tomto svazku. Čtenář si všimne, že tato poselství se dotýkají mnoha námětů, zvlášť významných pro kazatelský úřad a pro všechny, kteří své schopnosti zasvětili Boží službě.

Závěrečná kapitola tohoto oddílu je adresována D.M.Canrightovi, adventnímu pracovníku, který se rozhodl opustit řady církve Jméno je nám všem dobře známé. Byl to muž, který měl důvěru a lásku vedoucích i laiků, který však dovolil, aby do jeho srdce vniklo malé seménko nedůvěry a hořkosti a to nakonec způsobilo, že z církve odešel. S.M.Canright odešel z církve celkem třikrát a třikrát se do ní vrátil. Sestra Whiteová se několikrát pokoušela pana Canrighta ustálit. Jedna taková naléhavá prosba je uvedena zde. V této kapitole najdete odvolávky i na několik jiných pojednání.

V roce 1887 přerušil pan Canright své spojení s ostatkem církve navždy. Naléhavá prosba, apelující na něj v závěru tohoto oddílu, má přimět každého adventistu sedmého dne, aby si znovu uvědomil cenu své vlastní zkušenosti a hledal útočiště v Bohu, aby se nestal zrádcem věci a odpůrcem díla, které Bůh buduje na zemi.

- VYDAVATELÉ.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy