EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nebezpečí lichotivých pochval

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Nebezpečí lichotivých pochval

Viděla jsem, že bychom měli být dost opatrní i tehdy, když je třeba pomoci unést břemena, která tlačí lidi, aby se neopírali o vlastní moudrost a nezapomněli očekávat jedině na Boha. Není dobře pochvalně se vyjadřovat o někom, nebo velebit schopnosti některého Kristova služebníka. V den Hospodinův budou mnozí nalezeni lehcí na váze, protože byli vychvalováni. Chtěla bych varovat bratry a sestry, aby nikdy nelichotili osobám pro jejich schopnosti, protože by je to mohlo svést. Vlastní já se lehko nadnáší a lidé potom ztrácejí správnou rozvahu. Znovu zdůrazňuji bratřím a sestrám: Chcete-li být čisti od krve všech lidí, nikdy nelichoťte, nikdy nepřeceňujte úsilí ubohých smrtelníků, protože je to může dovést k záhubě. Je nebezpečné slovy nebo činy vyvyšovat kteréhokoli bratra nebo sestru, ať již jeho zdánlivá pokora je jakákoliv. Jestliže skutečně mají pokorného a poníženého ducha, což si Bůh velmi cení, pomozte jim ho udržet. Je jisté, že toho nedosáhnete přezíráním nebo neoceněním jejich skutečné hodnoty, avšak jen málo je těch, kteří bez škody snášejí pochvaly.

Někteří kazatelé přítomné pravdy milují vychvalování. Pochvala je povzbuzuje jako pohár vína povzbuzuje pijana. 3T 186
Postavte tyto kazatele do nějakého malého shromáždění, kde se nepředpokládá žádné zvláštní nadšení, oni brzy ztratí svůj zájem a horlivost a budou tak malátní v díle, jako když opilec nedostane napít. Jestliže se tito mužové nenaučí pracovat bez dráždidla pochvaly, nebudou skutečnými a opravdovými pracovníky.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy