EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Colorado

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Colorado

Na cestě z Denveru do Walling´s Mills hory ustupovaly a blížili jsme se k místům, kde můj manžel strávil letní měsíce. Zastavili jsme se v Boulder City a s radostí jsme se podívali na naši stanovou modlitebnu, kde bratr Cornell konal sérii setkání. Našli jsme tam tichý útulek v pohodlném domě sestry Darttové. Stan byl zapůjčen za účelem konání shromáždění o střídmosti a na zvláštní pozvání jsem v tomto stanu, zaplněném pozornými posluchači, také promluvila. I když jsem byla unavena z cesty, Pán mi pomohl, abych těmto lidem vysvětlila nutnost zachovávání střídmosti ve všech věcech.

V pondělí 8. srpna, jsem se setkala se svým manželem a zjistila jsem, že jeho zdravotní stav je lepší. Byl veselý a aktivní, za což jsem vděčná Bohu. Bratr Canright, který prožil určitý čas s mým manželem v horách, byl v té době vyzván, aby se vrátil domů, protože mu onemocněla manželka. V neděli jsme jej s manželem doprovodili do Boulder City, kde nasedl do vozu. Večer jsem promluvila ve stanu a následujícího dne ráno jsme se vrátili do našeho dočasného domova ve Walling´s Mills. Příští sobotu jsem opět promluvila k lidem, kteří se shromáždili ve stanu a pak bylo zahájeno konferenční shromáždění, kde bylo vydáno několik nádherných svědectví. Někteří tam světili první sobotu. Večer po sobotě a také v neděli večer jsem opět hovořila ke shromážděným.

Celá naše rodina, kromě syna Edsona, se nacházela v horách. 4T 298 Můj manžel i děti si mysleli, že musím být unavena, když jsem od zahájení táborového shromáždění v Oregonu až dosud nepřetržitě pracovala, a že mám proto právo na odpočinek. Ale já jsem myslela na to, že bych měla navštívit východní stanová shromáždění, zvláště ve státě Massachusetts. Modlila jsem se o to, že pokud bude Boží vůlí, abych navštívila tato shromáždění, bude mým znamením to, že můj manžel bude souhlasit s tím, abych jela.

Když jsme se vrátili z Boulder City našla jsem dopis od bratra Haskella, ve kterém nás oba žádal, abychom navštívili táborové shromáždění. Ale pokud by můj manžel nemohl přijet, měla jsem přijet alespoň já, bude-li to možné. Četla jsem tento dopis manželovi a čekala na jeho odpověď. Po chvilce ticha řekl: „Ellen, musíš navštívit táborové shromáždění v Nové Anglii“. Příštího dne byly naše kufry sbaleny a ve dvě hodiny ráno jsme za měsíčního svitu vyrazili vozem a o půl šesté jsme již byli ve vlaku. Cesta nebyla moc příjemná, protože bylo velmi teplo a já jsem byla dosti unavená.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy