EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Otřesy nebeských mocností

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Otřesy nebeských mocností

Dne 16.prosince 1848 mi dal Pán vidění o zatřesení nebeskými mocnostmi. Viděla jsem, že když Pán při líčení znamení doby konce, jak je nalézáme v evangeliích Matouše, Marka a Lukáše, říká "nebe", míní nebe a když mluví "země", míní zemi. Nebeské mocnosti jsou slunce, měsíc a hvězdy. Ony vládnou na nebi. Mocnosti země jsou ty, které vládnou na zemi. Nebeskými mocnostmi bude zatřeseno hlasem Božím. Potom slunce, měsíc a hvězdy se pohnou ze svých míst. Ony nezaniknou, ale hlasem Božím budou otřeseny.

Vystoupily temné těžké mraky a seskupily se dohromady. Obloha se otevřela a svinula stranou; potom jsme mohli hledět do otevřeného prostoru v souhvězdí Orionu, odkud přicházel Boží hlas. Tímto otevřeným vesmírným prostorem sestoupí dolů i Svaté město. Viděla jsem, že se mocnosti pozemské budou otřásat a že události budou následovat jedna za druhou. Války a zvěsti o válkách, násilí, hlad a morové nákazy otřesou nejprve mocnostmi země - potom hlas Boží zatřese sluncem, měsícem, hvězdami a také touto zemí. Viděla jsem, že otřesy evropských mocností nejsou, jak někteří učí, otřesy nebeských mocností, ale jsou to otřesy rozhněvaných národů.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy