EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Neuctivost

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Neuctivost

Viděla jsem, že svaté Boží jméno by se mělo vyslovovat s posvátnou bázní a úctou. Někteří spojuji slova Všemohoucí a Bůh a užívají je v modlitbě nepozorně, bezmyšlenkovitě, což není Bohu milé. Tito lidé nemají správnou představu o Bohu a Jeho pravdě, jinak by nemohli mluvit tak neuctivě o velkém a vznešeném 65 EW Bohu, který je bude brzy soudit v nejposlednější den. Anděl pravil: "Nespojujte tato slova, protože je hrozné jméno Jeho." Ti, kdož si uvědomují Boží velikost a vznešenost, budou Jeho jméno vyslovovat se svatou uctivostí. On přebývá ve světle nepřístupném, a nikdo z lidí jej nemůže vidět a zůstat naživu. Viděla jsem, že má-li církev vzkvétat, musí členové tyto věci pochopit a napravit. 123

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy