EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST 6. - SLUŽBA (MYP 195)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST 6. - SLUŽBA (MYP 195)

MYP 196 Jak brzo by mohlo poselství o ukřižovaném, zmrtvýchvstalém a přicházejícím Spasiteli proniknout celý svět s takovou armádou pracovníků jakou je naše mládež, správně vychovanou a vybavenou mocí! Jak brzo by potom mohl přijít konec - konec utrpení, soužení a hříchu! Jak brzo by mohly naše dítky dosáhnout, místo majetků zde, se vší jejich zkázou hříchů a hořem, své dědictví tam, kde "spravedliví ujmou zemi dědičně, a na věky v ní přebývati budou." Kde "nedí nikdo z obyvatelů města: Nemocen jsem," a kde "nebude více slýchati ani hlasu pláče."

- Rady učitelům… CT 555 (Ed 271)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy