EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST 2. - ZÁPAS S HŘÍCHEM (MYP 49)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST 2. - ZÁPAS S HŘÍCHEM (MYP 49)

MYP 5O Příklad Kristův nám ukazuje, že naše jediná naděje na vítězství spočívá v ustavičném odolávání satanovým útokům. Ten, který získal vítězství nad protivníkem duší v boji pokušení, rozumí satanově moci nad lidmi a porazil jej v náš prospěch. Jako Přemožitel, dává nám výhodu svého vítězství, že v našem úsilí odolat pokušením satana, můžeme spojit naši slabost s Jeho silou, naši nehodnost s Jeho zásluhami. A podepření Jeho silou, jsouce pod mocí pokušení, můžeme odolat v Jeho všemocném jménu a zvítězit jako zvítězil On.

-The Signs of the Times 4.března 1880

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy