EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


94. Účinek literatury (MYP 290)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

94. Účinek literatury (MYP 290)

Mnohý mladík řekne: "Nemám čas ke studiu svého úkolu." Co však činí? Mnozí využijí každou minutu, aby mohli vydělávat prací přes čas o několik haléřů více. Kdyby však tento čas věnovali studiu Bible a uposlechli by jejich rozkazů, získali by a uspořili by více, než co získali prací přes čas. Ušetřili by to, co vydávají na mnohé ozdoby a přitom si zachovali neporušené duševní schopnosti k chápání tajemství pobožnosti. "Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina..." Žalm 111,10

Tatáž mládež, která vyznává křesťanství, podrobuje se smyslným žádostem neposvěceného srdce, a povoluje svým vlastním náklonnostem; a doba milosti věnovaná Bohem k tomu, aby si osvojili poznání Jeho drahocenné pravdy, je promarněna čtením vymyšlených historek. Jestliže se stalo takové čtení jejich zvykem, není snadné jej přemoci; v síle Boží mohou a musí jej přemoci všichni, kteří běží závod o korunu věčného života.

Duše vyčerpaná ustavičným čtením románů spěje k záhubě. Myšlení onemocní, smyslnost opanuje duši. Takového člověka se zmocní zvláštní nespokojenost, dostaví se žádost po nezdravých dráždivých pokrmech, které neblahým vlivem zasáhnou duši, která vykolejí ze své rovnováhy. Tisíce těch, jejichž smysly vykolejily z rovnováhy, se dostali do psychiatrických ústavů jako oběti smyšlené četby, jejíž výsledkem jsou vzdušné zámky a plačtivá roztouženost.

- The Sings of the Times 10.února 1881

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy