EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


63. Rozličné způsoby služby (MYP 208)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

63. Rozličné způsoby služby (MYP 208)

Bůh potřebuje kazatele, biblické pracovníky i kolportéry. Je třeba, aby se naše mládež s chutí pustila do kolportáže, evangelizace i biblické práce, připojila se ke zkušenějším pracovníkům, schopným naučit je úspěšně pracovat. Kolportéři, noste naše knihy dům od domu. Jakmile se naskytne příležitost, mluvte o přítomné pravdě s těmi, s nimiž přijdete do styku. Zpívejte a modlete se s nimi. Bohatá žeň duší jednou odmění vaše úsilí, jestliže vložíte všechny své síly a schopnosti do práce pro Pána dle osvědčených metod.

V díle Božím je místo pro každého, kdo je naplněn duchem obětavosti. Bůh hledá muže a ženy, hotové zapřít sama sebe pro zájem bližních. Je třeba lidí, kteří vzdor všem těžkostem dovedou říci: "My nezklameme, nenecháme se znechutit." Potřebujeme lidi, kteří dokáží soustavně a vytrvale pracovat.

- Review and Herald 28.dubna 1904

Jak dosáhneme schopností

V tomto díle, jako při každém jiném, se nabývá cviku přímou prací. Cvikem v obyčejných životních povinnostech a v službě potřebným a trpícím se tato zdatnost teprve utvrzuje.

- Výchova Ed 268

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy