EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


46. Zůstávající přítomnost Krista (MYP 166)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

46. Zůstávající přítomnost Krista (MYP 166)

Náboženství Kristovo znamená víc, než odpuštění hříchů; je to odejmutí našich hříchů a naplnění darem milosti Ducha svatého. Je to Boží osvícení, radost v Pánu. Je to srdce zbavené vlastního "já" a poctěné trvalou přítomností Pána Ježíše. Jestliže v srdci vládne Kristus, pak je čisté a osvobozené od hříchu. V životě takového člověka se projevuje vznešenost, plnost a dokonalost plánu spasení. Každý, kdo přijímá Spasitele, získává dokonalý pokoj, dokonalou lásku a úplnou jistotu. Krása a vliv Kristovy povahy, která se projevuje v životě člověka, svědčí o tom, že Bůh opravdu poslal svého Syna na svět, aby byl jeho Spasitelem...

Kristus je svým věrným následovníkům denním průvodcem a důvěrným přítelem. Oni žijí v nejužším styku, v ustavičném společenství s Bohem. Nad nimi vzešla sláva Hospodinova. Poznali Boží slávu a ta se v nich zrcadlí jako v tváři Ježíše Krista. A až jejich Pán přijde podruhé, budou se radovat v nezmenšené záři jeho královského majestátu. Připravili se pro život v nebi, protože mají nebe ve svých srdcích.

- Kristova podobenství - COL 419-421

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy