EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


155. Odpovědnosti manželství (MYP 461)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

155. Odpovědnosti manželství (MYP 461)

Mnozí uzavírají manželství a nemají nic. Neměli zdraví anebo duševní energii, aby si získali nějaký majetek. A právě tito lidé pospíchají s manželstvím a berou na sebe odpovědnosti, které ani správně nechápou. Neměli ušlechtilé, vznešené city. Neměli správnou představu o povinnosti manžela a otce a o tom, kolik je to bude stát, když budou muset pečovat o rodinu. Ani při rozšiřování své rodiny neuvažovali o nic více, než o všedním obchodním podnikání...

Manželský svazek byl ustanoven Bohem k požehnání lidského pokolení, ale byl v mnoha případech tak zneužit, že se stal hroznou kletbou. Většina mužů a žen vstoupila do manželství, a nechají se vést pouze otázkou, zda se vzájemně milují. Měli by ale uvažovat, že manželství jim ukládá daleko větší odpovědnost. Měli by se starat o to, zda jejich potomstvo může být tělesně zdravé a duševně a mravně silné. Jak málo rodičů je vedeno těmito vznešenými pohnutkami a vysokou odpovědností. Mnozí nedbají na to, že lidská společnost má vůči nim své požadavky, a že hodnota jejich rodiny spoluurčuje hodnotu společnosti.

- „A Solemn Appeal,“ p.63.64 (Edition: Signs Publishing Company Limited)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy