EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


120. Vliv oděvu (MYP 353)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

120. Vliv oděvu (MYP 353)

Nejsme proti hezkému odívání. Nesmíme dobrý vkus přehlížet ani odsuzovat. Budeme-li žít podle své víry, budeme se odívat skromně a budeme tak horlivě vykonávat dobré skutky, že budeme považováni za zvláštní. Ale ztratíme-li mysl pro pořádek a vkusné odívání, opouštíme ve skutečnosti pravdu; neboť pravda nikdy nesnižuje úroveň, nýbrž povznáší. Jsou-li věřící nebalí na svůj zevnějšek a chovají se drsně a hrubě, ubližují svým vlivem pravdě. Inspirovaný apoštol praví: "Divadlem jsme učiněni světu, i andělům, i lidem." Celá nebesa pozorují vliv, jaký Kristovi vyznavači na každý den ve světě šíří...

Odívá-li se slušná žena skromně, poslouží jí to jen k dobrému. Charakter člověka posuzujeme podle jeho odívání. Skromná, bohabojná žena se bude strojit jednoduše. Jemný vkus a ušlechtilá mysl se projeví v prostém a slušném zevnějšku. Mladé ženy, které se vymaní z područí módy, budou ozdobou společnosti. Žena, která se obléká jednoduše a nenáročně, dokazuje svým oblečením a chováním, že pravá žena se vyznačuje mravními hodnotami. Jak kouzelná a přitažlivá je skromnost v odívání, kterou lze v její spanilosti přirovnat k polnímu kvítí.

- Review and Herald 17.listopadu 1904

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy