EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Trojnásobný náboženský svazek

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Trojnásobný náboženský svazek

„A viděl jsem, ano z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vyšli tři duchové nečistí, podobní žabám. Nebo jsouť duchové ďábelští, ješto činí divy a chodí mezi krále zemské a všeho světa, aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni Boha všemohoucího.“ (Zj 16,13.14)

Nařízením vynucujícím papežské zřízení na porušování Zákona Božího se náš národ (Spojené státy) cele odloučí od spravedlnosti. Až protestantismus vztáhne svoji ruku přes oceán, aby se chopil ruky římské moci, až sáhne přes propast, aby si podal ruku se spiritismem, až pod vlivem tohoto trojnásobného spojení naše země zavrhne všechny zásady své Ústavy jakožto protestantské a republikánské vlády a učiní opatření pro šíření papežských lží a klamů, tehdy poznáme, že nastal čas pro satanovo dílo zázraků a že konec je blízko. (5T 451)

Prostřednictvím dvou velkých bludů, nesmrtelnosti duše a posvátnosti neděle, uvede satan lid pod své klamy. Zatímco první blud klade základ spiritismu, ten druhý vytváří pouto sympatie s Římem. Protestanté Spojených států nejprve vztáhnou své ruce přes oceán, aby se chopili ruky spiritismu; nakloní se přes propast, aby si podali ruce s římskou mocí. A pod vlivem tohoto trojnásobného spojení bude tato země v pošlapávání práv svědomí následovat šlépějí Říma. …

Papeženci, protestanti i světští lidé bez rozdílu přijmou formální náboženství bez Boží moci a v tomto spojení budou vidět velkolepé hnutí pro obrácení světa a předzvěst dlouho očekávaného milénia. (GC 588-589)

Když se náš národ (Spojené státy) zřekne principů své vlády natolik, že ustanoví nedělní zákon, podá si protestantismus tímto činem ruce s papeženectvím. Nebude to nic jiného, nežli oživení tyranie, která dlouho dychtivě vyhlížela na svou příležitost, aby opět povstala k činné krutovládě. (5T 712)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy