EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Názorná ilustrace sedmé rány

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Názorná ilustrace sedmé rány

„Poklady krupobití viděl-lis, kteréž chovám k času ssoužení?“ (Job 38,22.23)

Byron Belden, Sarah Beldenová a sestra May Laceyová mne doprovázeli při mé službě v Prospectu (Austrálie). Když jsme odjeli ze shromáždění, viděli jsme blížící se bouři … tak zlověstnou, že jsme uháněli s našimi koňmi tak rychle, jak jsme se jen odvažovali. Když jsme byli skoro doma, vichřice udeřila s veškerou zběsilostí. Začaly padat veliké kroupy - tak velké jako slepičí vejce. … (Kroupy) vylekaly mladého koně, neboť na něho dopadaly se strašlivou silou.

Pravila jsem: „Byrone, ihned vystup. … Běž k jeho hlavě; mluv k němu. Ať koně vědí, že to nejsi ty, kdo je bije.“ Nato on vyskočil ven. Řekla jsem: „May Laceyová a Sáro, vystupte.“ Učinily tak. … Vystoupila jsem ihned poté, May a Sarah mi vypomohly. … Vítr dul s takovou silou, že sebral klobouky z našich hlav a odvál polštáře z vozu. Těžké kočárové polštáře, deštníky a těžké kočárové přikrývky byly odváty do pole a poletovaly všemi směry. …

Jaký to výjev! Sestra Beldenová, May Laceyová a já jsme dorazily do domu bez klobouků. … Byron byl s tím ubohým vyděšeným novým koněm. … Mohli jsme pouze pozvednout svá srdce k Bohu za Jeho pomoc. …

Toto je nejdrsnější zkušenost, jakou jsem kdy zažila v kočáru za bouře. … Pomyslela jsem na den, kdy bude na zem vyléván soud Boží, kdy nebesa budou oděna v temnotu a strašlivou mrákotu jako v žíněný pytel. (dle Iz 50,3; KJB) … Ve své obrazotvornosti jsem předvídala to, co se musí stát v oné době, kdy mocný hlas Páně poručí svým andělům: „Jděte, vylíte sedm koflíků hněvu Božího na zem.“ (Zj 16,1) …

Kapitoly 6 a 7 knihy Zjevení jsou plny významu. Strašlivé jsou zjevené soudy Boží. Sedm andělů stálo před obličejem Božím, aby přijali svůj úkol. Bylo jim dáno sedm trub. Pán vyšel, aby trestal obyvatele země. …

Když na zem přijdou Boží rány, budou padat na bezbožné kroupy těžké jako centnéř. (dle Zj 16,21; KJB) (MS 59, 1895)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy