EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Každý skutek bude přiveden na soud

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Každý skutek bude přiveden na soud

„Všeliký skutek Bůh přivede na soud, i každou věc tajnou, buďto dobrou, buďto zlou.“ (Kaz 12,14)

V případě každého jednotlivce probíhá proces, který je mnohem předivnější než ten, při kterém se přenáší rysy tváře na vyleštěnou desku umělcovu. Fotografovo umění pouze zachycuje podobu na pomíjivém materiálu, ale v životním záznamu je charakter věrně a podrobně vykreslen, a tento záznam, jakkoli temný, nemůže být nikdy vymazán, jedině krví usmiřující Oběti. (RH 4.11.1884)

Andělé Boží pořizují daguerrotypii* povahy právě tak přesně, jako když umělec pořizuje podobu lidských rysů. A … podle ní máme být souzeni! (RH 2.2.1886)

Až zasedne Soud a knihy budou otevřeny, bude následovat mnoho udivujících odhalení. Lidé se pak nebudou jevit tak, jako se jeví lidskému zraku a omezenému úsudku. Tehdy budou před zraky všech odkryty tajné hříchy. Budou odhaleny pohnutky a úmysly, které byly skryty v temných komůrkách srdce. (RH 1.1.1884)

Vše se zjeví jako skutečný obraz života. (RH 13.1.1891)

V oné závažné a strašné chvíli bude manželce odhalena nevěra muže a manželovi nevěra ženy. Rodiče se pak ponejprv dozví, jaký byl skutečný charakter jejich dětí, a děti poznají omyly a chyby, kterými se vyznačovaly životy jejich rodičů. Člověk, jenž podvodem okrádal svého bližního, neunikne se svými neprávem nabytými zisky. Bůh má ve svých knihách přesný záznam o každém nepoctivém účtu a o každém nečestném jednání. (RH 27.3.1888)

Vzpomínka věrně a živě odsoudí provinilce, jenž bude v onen den shledán lehkým. Paměť připomene všechny myšlenky a skutky minulosti; celý život se promítne jako scény v panoramatu. (RH 4.11.1884)

* Daguerrotypie = fotografie pořízená postupem, který v počátcích fotografického umění vynalezl M. Daguerre.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy