EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Čtyři větry rozvázány

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Čtyři větry rozvázány

„Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokudž neznamenáme služebníků Boha svého na čelích jejich.“ (Zj 7,3)

Boží andělé obklopují zemi, odpírajíce satanu jeho nárokům na nadvládu, kterou si činí pro obrovskou spoustu svých přívrženců. My neslyšíme hlasy, ani nevidíme svým přirozeným zrakem službu těchto andělů, jejich ruce jsou však spojeny okolo světa a s ostražitou bdělostí drží satanovy šiky v patřičných mezích, dokud nebude dokončeno zapečetění Božího lidu. (7BC 967)

Jan vidí přírodní živly - zemětřesení, bouře a politické spory - představeny, jak je drží čtyři andělé. Tyto větry budou pod kontrolou, dokud Bůh nepřikáže, aby byly puštěny. V tom je bezpečí Boží církve. Boží andělé vykonávají Jeho příkaz - zadržování větrů zemských, aby nevály na zemi, ani na moře, ani na žádný strom, dokud nebudou znamenáni služebníci Boží na čelích svých. (TM 444)

Současnost je dobou, o níž se všichni žijící nesmírně zajímají. Panovníci a státníci, lidé, kteří zaujímají odpovědná a mocná postavení, přemýšlející mužové a ženy všech vrstev společnosti, upírají svoji pozornost na události, které se dějí okolo nás. Sledují napjaté, neklidné poměry, jež panují mezi národy. Pozorují, jak každý pozemský živel nabývá na síle, a uvědomují si, že se chystá něco významného a rozhodujícího, že svět je na pokraji nějaké úžasné rozhodné chvíle.

Andělé nyní drží pod kontrolou válečné větry, dokud svět nebude varován před přicházející záhubou; ale schyluje se k bouři, připravené dopadnout na zem, a až Bůh přikáže svým andělům, aby je rozvázali, odehraje se takový válečný výjev, který nemůže vykreslit žádné pero. …

Bůh nám milostivě poskytl chvíli oddechu. Veškeré síly, které nám Nebesa propůjčila, máme nyní použít v díle pro ty, kteří hynou v nevědomosti. Varovné poselství má zaznít ve všech částech světa. … Má být vykonáno veliké dílo a bylo svěřeno těm, kdož znají pravdu pro tuto dobu. (RH 23.11.1905)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy