EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


44. Péče o malé děti

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

44. Péče o malé děti

AH 260 Správné chování kojící matky - Nejlepší stravou dítěte je to, co dodává příroda a nemá být o to zbytečně připravováno. Je to bezcitné, nechce-li matka pro pohodlí nebo ze společenských důvodů splnit svoji milou povinnost a své dítě nekojí. - MH 383

Období, v němž dítě přijímá potravu od matky, je kritické. Mnohá kojící matka se musí přepracovávat a má mnoho práce s vařením. To kojenci škodí, poněvadž saje z matky horečnatou výživu. Navíc je jeho krev otrávena nezdravou matčinou stravou, která nakazila celý organismus a tím i stravu kojence. Rovněž nálada matky má na dítě velký vliv. Je-li nešťastná, podrážděná, citlivá a náladová, předá svému dítěti rozpálenou stravu, která často působí větry, křeče a někdy i záněty a záchvaty.

Také charakter dítěte je víceméně ovlivněn mateřskou výživou. Je proto důležité, aby kojící matka byla spokojená a aby se dokonale ovládala. Její mléko pak dítěti neublíží. Je-li matka klidná, vyrovnaná ve svém chování k dítěti, má to velký vliv na utváření jeho povahy. Je-li dítě nervózní a popudlivé, AH 261 uklidní je matčin klidný, starostlivý způsob chování a přispěje to nesmírně i ke zdraví dítěte. - CD 228

Čím klidnější a jednodušší je život dítěte, tím je to výhodnější pro jeho tělesný a duševní rozvoj. Má se vždy snažit o to, aby byla klidná, mírná a vyrovnaná. - MH 381

Jídlo nenahradí pozornost - Nevhodné zacházení dětem velmi škodí. Jsou-li mrzuté, dostanou obvykle jíst, aby se uklidnily, ačkoli jsou většinou nevrlé proto, že dostaly moc jídla, které jim pro nevhodné matčiny zvyky ublížilo. Další jídlo situaci jen zhoršilo, protože jejich žaludek byl již dost přetížen.

Děti jsou často již od kolébky vedeny k poživačnosti a mají pocit, že žijí proto, aby jedly. Matka má velký vliv na rozvoj charakteru dětí již v útlém věku. Může je učit, aby ovládaly svou chuť, anebo je může vést k tomu, že budou své chuti holdovat a budou se přejídat. Matka si často udělá rozvrh práce na celý den, a když ji děti zlobí, nesnaží se zmírnit jejich drobné starosti a odvrátit je. Naopak, dá jim něco k jídlu, aby byly klidné. To pomůže jen na chvíli a často je to pak ještě horší. Žaludek dítěte je přeplněn, ačkoli jídlo vůbec nepotřebují. Toužily jen po troše matčiny pozornosti a času. Ona si však myslí, že její čas je příliš vzácný, aby si s dětmi hrála. Snad ji záleží více na tom, aby měla domácnost v takovém stavu, aby ji hosté chválili, aby jídlo odpovídalo zvyklostem doby, než aby její AH 262 děti byly šťastné a zdravé. - Vážná výzva 123.126

Jídlo má být zdravé a chutné, avšak prosté - Jídlo má být tak jednoduché, aby jeho příprava nezabrala všechen matčin čas. Pravda, na stole má být dostatek zdravě upraveného a chutného pokrmu. Ne-

80
AH 262-265

mysli si, že můžeš dětem předložit za pokrm souhrn všeho možného. Ale přípravě nezdravých jídel, které slouží zvrácené chuti, je nutno věnovat méně času, zato však více výchově a vzdělání dětí. - Křesťanská střídmost 141

Dětská výbavička - Při chystání dětské výbavičky je třeba přihlížet k pohodlí a zdraví, nikoliv k požadavkům módy anebo touze po obdivu. Matka nemá strávit čas různým vyšíváním a pracným vyzdobováním šatiček. Tím se sama zbytečně zatěžuje a škodí zdraví svému i svého dítěte. Nemá se sklánět nad šitím, jež namáhá oči a nervy, ačkoli by potřebovala mnoho odpočinku a příjemného pohybu. Musí si uvědomit, že je povinna zachovat si síly, aby stačila na požadavky, které ji čekají. - MH 381-382

Čistota, teplo, čerstvý vzduch - Malé děti potřebují teplo. Lidé se však často dopouštějí veliké chyby, že je drží v přetopených místnostech a připravují je o čerstvý vzduch.

Dítě má být uchráněno všech vlivů, jež by jeho tělo zeslabily anebo nakazily. AH 263 Musíme přísně dbát toho, aby vše kolem něj bylo příjemné a čisté. Někdy je nutno chránit děti před náhlými nebo příliš velkými změnami teploty. Vždy však musíme dbát, aby ve dne, v noci, při spaní, nebo když jsou vzhůru, dýchaly čistý, svěží vzduch. - MH 381

Péče o nemocné děti - Často dítě onemocní z nevhodného zacházení. Příčinou trampot může být nepravidelné jídlo, nedostatečné oblečení za chladných večerů, nedostatek pohybu, který udržuje správný krevní oběh, anebo málo čerstvého vzduchu, který krev pročišťuje. Rodiče musí vyzkoumat příčinu nemoci a mají co nejrychleji odstranit závady.
Všichni rodiče se mohou naučit, jak je nutné pečovat o nemocné a jak nemocem předcházet. Zvláště matka má vědět, jak si má počínat při běžném onemocnění v rodině. Měla by umět posloužit svému nemocnému dítěti. Její láska a rozhled jí umožní učinit pro ně to, co nedokáže nikdo cizí. - MH 385

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy